Focus News 18

Badami - ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆಹಿಂಪಡೆವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ

*#ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆಹಿಂಪಡೆವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಜೊತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು*#.


*#ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆಹಿಂಪಡೆವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಜೊತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

The pro-Hindu organizations of Badami have issued a warning to the Congress government regarding the withdrawal of the Cow Slaughter Act.


 * #Regarding the issue of withdrawing the cow slaughter act, the workers of Badami's pro-Hindu organizations, who spoke to the Congress government with a warning and a petition, spoke to the media and expressed their strong opposition to the Congress government.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Focus News 18

Contact Form